GIC – Định Cư Châu Âu

Danh sách

Đầu tư Ireland

Chương trình đầu tư Ireland định cư Châu Âu

Đầu tư Ireland mở ra cánh cừa định cư Châu Âu dễ dàng cho NDT. Cùng tìm hiểu về đất nước và chương trình này với GIC. Cộng hòa Ireland chính thức thành lập vào năm 1921. Sau nhiều năm phát triển, Ireland đã trở thành một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất ...

Xem thêm